Dorpsraad

Een dorpsraad is een bewonersorganisatie die belast is met belangenbehartiging naar de overheid en organisaties, communicatie met gemeenten, het stimuleren en faciliteren van initiatieven uit het dorp.

De dorpsraad van Lomm opereert ook volgens bovengenoemde principe. Maar... de dorpsraad kan het niet alleen. Om projecten te realiseren hebben we de hulp nodig van alle inwoners van Lomm. Als we samen ergens de schouders onder zetten, krijgen we veel gedaan. Dat hebben we in de afgelopen jaren wel gezien. De dorpsraad wil als aanjager voor allerlei leefbaarheidprojecten dienen, maar kan niet alles zelf aanpakken. De dorpsraad kan mensen met goede ideeën wel bij elkaar brengen, meedenken over het verkrijgen van geld, of haar goede contacten met de gemeente en andere organisaties inzetten, maar heeft mensen nodig om de verschillende punten vorm te geven en uit te voeren.