Ontstaan Dorpsraad

In 2008 is het 1e Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Lomm gepresenteerd. Een werkgroep van acht inwoners heeft hiervoor in samenwerking met ruim 100 inwoners ideeën, wensen en problemen geïnventariseerd. Dit heeft geresulteerd in een visie op de toekomst van het dorp, vertaald in 12 projectvoorstellen. Dit alles is opgeschreven in een document, dat als leidraad voor de toekomst kon dienen. Maar het bleef niet alleen bij dit papieren document. Al snel werd het eerste project gerealiseerd: de oprichting van de dorpsraad. De dorpsraad heeft toentertijd het DOP geadopteerd als actieplan voor de komende jaren.

Er zijn sinds 2008 al veel projectvoorstellen van het DOP 2008 gerealiseerd. Daarom heeft de dorpsraad in oktober 2010 een bijeenkomst georganiseerd om het DOP uit 2008 te actualiseren. Daarnaast zijn er twee avonden georganiseerd om de behoeftes van de verenigingen & stichtingen en de jongeren & jeugd te inventariseren. De input die tijdens alle drie de avonden is verkregen, heeft geresulteerd in 11 punten van aandacht waar de dorpsraad zich samen met het dorp de komende jaren op zal gaan richten.