Vervanging en uitbreiding verlichting in buitengebied

In samenspraak met de gemeente hebben we ons dorp veiliger gemaakt door middel van nieuwe en extra verlichting. Onder andere de Bosbergstraat richting de Voort en De Diep zijn van extra lantaarnpalen voorzien. In een eerder stadium bleek vanuit de bewoners de noodzaak hoog om hiermee het dorp veiliger te maken. Er is vooral gekeken naar plekken binnen Lomm waarbij veel jeugd en veel fietsend verkeer bij elkaar komt. De voetbalclub en de school hadden hierbij de prioriteit en zijn daardoor ook als eerste aangepakt. Op de planning staat nu nog om de Looiweg richting het veerpont van meer lantaarnpalen te voorzien, mede ook wegens het feit dat de nodige schooljeugd via deze route fietst.