Dorpswebsite

Het realiseren van een eigen dorpswebsite is inmiddels een feit. Zowel vanuit de dorpsraad als de bewoners van Lomm bleek er behoefte aan deze website. Dit medium geeft men de mogelijkheid om informatie met elkaar te delen. Hierbij kan gedacht worden aan een agendaoverzicht, activiteiten in Lomm, toeristische informatie, foto’s en andere nieuwtjes.

Ook biedt deze website een platform voor actieve verenigingen binnen de dorpskern, om zichzelf te presenteren. Door kennis bij elkaar te brengen, is deze website het uiteindelijke resultaat geworden. Om de website actueel te houden, zijn wij altijd op zoek naar personen die input willen leveren aan de website. Indien u hierin interesse heeft, nodigen we u uit om te reageren.