Groenvoorziening

Op sommige plekken in het dorp voldoet de groenvoorziening niet aan de eisen die er door de inwoners aan gesteld worden. Met name de entree vanaf de maaszijde laat te wensen over. De gemeente heeft aangegeven dat er voor de groenvoorziening een bepaald budget is en dat er niet meer middelen vrij gemaakt kunnen worden. Er zijn in Lomm echter al groepen mensen die op vrijwillige basis een stukje groenvoorziening op zich nemen. Het idee is geopperd om deze mensen te benaderen om samen een ‘Groene Klussengroep’ voor Lomm te vormen. Het is niet de bedoeling dat deze klussengroep structureel onderhoud gaat plegen aan het groen. Wel kunnen deze vrijwilligers een aanvulling zijn op de groenvoorziening vanuit de gemeente. Een aangename bijkomstigheid van deze klussengroep is het sociale aspect. Want naast het klussen is er natuurlijk ook gelegenheid voor een kop koffie en een praatje. De eerste contacten voor het samenstellen van een dorpsbrede groene klussengroep zijn al gelegd en zullen vanaf nu verder uitgebouwd worden. Mocht u interesse hebben om deel te nemen in deze werkgroep dan kunt u zich natuurlijk aanmelden.