Woningbouw

Om jongeren in Lomm te houden, zijn er meer starterswoningen nodig. Huizen die te koop staan, vallen meestal in het duurdere segment. De inwoners van Lomm hadden de hoop dat in plan Meulenveld hier ruimte voor zou komen, echter de oorspronkelijke plannen voorzagen hier niet in. De gemeente Venlo heeft uitgesproken dat de ontwikkeling van de huizenmarkt in de buitenste regionen van de gemeente op dit moment niet de prioriteit heeft. De ambitie van de gemeente was om de komende jaren in heel Venlo circa 5000 nieuwe woningen te bouwen, dit is echter teruggebracht naar 1200 woningen. De prioriteit ligt hierbij op Venlo-Centrum. Het plan om starterswoningen te ontwikkelen in plan Meulenveld leek hiermee op de lange baan geschoven. Voor de dorpsraad was de kous hiermee niet af en ze is daarom in gesprek met stichting Woonwenz om te kijken wat er wel te realiseren is. Recentelijk zijn er door het Bouwfonds toch 6 karakteristieke starterswoningen te koop aangeboden in project Meulenveld. De vraag is nu in hoeverre er daadwerkelijk interesse bestaat voor deze woningen. Verder is de Dorpsraad in gesprek met Stichting SIR 55, een professionele consumentenorganisatie die 55-plussers wil begeleiden en adviseren om meer zeggenschap te krijgen over hun eigen woning en woonmilieu. Volgens het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-concept worden de woonwensen in kaart gebracht en vervolgens vertaald in een nieuwbouwontwerp op basis van maatwerk. SIR 55 ondersteunt bovendien de consument gedurende het gehele ontwikkelproces, dat al start bij het zoeken naar een geschikte locatie. Het Bouwfonds heeft zich bereid verklaard bij voldoende belangstelling een deel van project Meulenveld aan te bieden voor het CPO-concept. Kijk voor meer informatie op www.sir55.nl.