Ontmoetingsplek jongeren

De jongeren uit Lomm hebben aangegeven dat ze nergens een plek hebben om gezellig samen te komen. In de huidige situatie maken ze daarom gebruik van de speeltuin en de pannakooi, maar beiden voorzieningen zijn bedoeld voor kinderen tot en met twaalf jaar. Hier zijn ze dus niet welkom. De dorpsraad heeft toegezegd om samen met de jongeren en de gemeente te bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen Lomm. Tevens is afgesproken dat, mits er een ontmoetingsplek gerealiseerd kan worden, een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de jongeren om respectvol met de omgeving om te gaan. Geluidsoverlast, zwerfvuil en vernielingen worden niet getolereerd. Tot het zover is kunnen de jongeren gebruik maken van het nieuw aangelegde trapveldje. Dit is namelijk bijna gereed.

Een ander punt dat door de jongens en meisjes naar voren werd gebracht, is dat ze op zoek zijn naar activiteiten binnen Lomm die ze kunnen uitoefenen gedurende de maanden dat hun reguliere hobby en/of sport stil ligt. De Tennis Vereniging Lomm heeft, nadat zij door de dorpsraad van deze behoefte op de hoogte was gesteld, hier direct op ingespeeld door een zomer/winter-lidmaatschap aan te bieden tegen aantrekkelijke tarieven. Tevens kwam vanuit de jongeren het verzoek of er jaarlijks een of meerdere discoavonden georganiseerd kunnen worden in het café. De dorpsraad zal contact opnemen met de uitbaters van het café om de mogelijkheden te bespreken.