Veiligheid en verlichting

Er zijn diverse plekken in Lomm die in de ogen van de inwoners onveilig dan wel niet goed verlicht zijn. Hierbij kan men denken aan onveilige verkeerssituaties, uitzicht belemmerende borden, kapotte lantaarnpalen, te weinig lantaarnpalen en meer. De bewoners vragen of hier kritisch naar gekeken kan worden. In samenwerking met de gemeente willen we kijken naar de oprichting van een leefbaarheidsteam. In zo’n team zitten onder andere de dorpsraad, mensen van de gemeente, politie en woningstichting. Met enige regelmaat loopt dit team door het dorp om samen te kijken naar de leefbaarheid en veiligheid van het dorp. Ook inwoners willen we uitnodigen om mee te lopen (aan te haken) of op andere manieren hun wensen kenbaar te maken. Zo hopen we regelmatig een actueel beeld te krijgen van het dorp en onveilige situaties aan te pakken.