Hondenpoep

Veel inwoners van Lomm ervaren overlast door hondenpoep. Zij zouden graag zien dat dit aangepakt wordt. Hondenpoep is een probleem waar niet alleen ons dorp mee te maken heeft. Dezelfde problematiek leeft ook in de dorpen die ons omringen. Op diverse plaatsen in de gemeente zijn er voorzieningen gecreëerd zoals hondenpaden, hondenrennen en palen met poepzakjes. Ook zal in Lomm bekeken worden wat er mogelijk is om de overlast van hondenpoep te beperken. Maar bovenal willen we benadrukken dat het allereerst de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de hond is om de uitwerpselen op te ruimen. Met een goede instelling en het elkaar aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid moet het in Lomm toch mogelijk zijn om dit probleem op te lossen? Het is een kwestie van de juiste mentaliteit en de goede wil van de hondenbezitters.