Basisschool

Bassischool 't KapelkeLomm kent, ondanks het beperkte aantal inwoners, nog een basisschool, namelijk 't Kapelke. De school is opgericht in 1920 en telt ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. 't Kapelke is onderdeel van Fortior.

 

Voor meer informatie over de school, kan een kijkje worden genomen op hun website.

 

 

 

 

 

 

Uit de nieuwsbrief van 't Kapelke van 28 maart 2013

Beste ouders/ verzorgers,

 

Er doen in Lomm de laatste tijd geruchten de ronde dat basisschool ’t Kapelke op korte termijn gesloten zou gaan worden. De bron van deze geruchten ligt bij het gegeven dat de P.O.-raad ( Primair – Onderwijs raad ) een advies heeft doen verschijnen om op termijn de financiële en leertechnische toestand van kleine basisscholen te verbeteren.

 

We kunnen hier heel direct stellen dat sluiting op korte termijn ( 5 – 7 jaren ) voor bs, ’t Kapelke zowel door het schoolbestuur Fortior als door de gemeente Venlo niet wordt overwogen. Zowel de financiële als de leertechnische opbrengsten zijn van dien aard dat sluiting van de school geheel niet aan de orde is.

 

De samenwerking met bs. Wijdtveld te Arcen zal wel uitgebouwd en verstevigd worden. Beide teams werken tijdens de schoolplan bijeenkomsten al nauw samen. Dit levert een meerwaarde voor beide partijen op.

 

Zoals bekend beëindig ik per 01 augustus 2013 mijn werkzaamheden als directeur op beide scholen. De stichting Fortior is met alle betrokken geledingen inmiddels de sollicitatiepro-

cedure opgestart. Zoals ook nu geschiedt zal de nieuwe directeur een aantal dagen per week beschikbaar zijn voor bs. ’t Kapelke. Samen met de deelteamleider mw.Wilma Hoenenvormt hij/zij het directieteam van basisschool ’t Kapelke.

 

Het schoolbestuur Fortior is er veel aan gelegen om in de kern Lomm een volwaardige en goede basisschool open te houden. Dit mag extra geld en inspanningen van het zittende personeel kosten omdat wij er voor 100% van overtuigd zijn dat het een behoorlijke sociale meerwaarde heeft als een basisvoorziening als een basisschool voor Lomm behouden blijft.

 

Zelfs zoekt de school op korte termijn partners op om de leefbaarheid in de kern Lomm te verhogen. Met het aanbieden van buitenschoolse sport- en culturele activiteiten proberen wij een breed en interessant aanbod voor kinderen te presenteren. Met de bibliotheek te Venlo zijn wij onderhandelingen gestart om een goed en gevarieerd aanbod aan onze kinderen en volwassenen in Lomm aan te bieden. Voor 01.01.14. willen wij binnen onze school voorzie-

ningen treffen  aan een aanbod te verstrekken aan jong en oud. Wij komen in een later stadium op deze plannen/ besprekingen terug.

 

Ik hoop met dit schrijven de verontrusting binnen het dorp weg te nemen. Basisschool

’t Kapelke is en blijft een basisschool waar u met een gerust hart uw kinderen naar toe kunt blijven sturen voor goed basisonderwijs. Wij willen, met uw hulp en medewerking, midden in de gemeenschap blijven staan en een leefbaar Lomm overeind houden.

 

Met vriendelijke groet,    Wiel Storken, directeur bs, ’t Kapelke en bs. Wijdtveld