Jong & Oud

Gemeenschapshuis Pastoorshof

Zie de website voor meer informatie.

 


 

Jeugdclub Sirene '99

Sirene '99 is een jeugdclub die bestaat sinds (zoals de naam al zegt) 1999. In september van dat jaar zijn de 3 Lommse (jeugd)verenigingen jongensclub "Lichtboei 75", meisjesclub "de Zonnebloem" en de KPJ gefuseerd. Niet vanwege dalende ledenaantallen bij de afzonderlijke verenigingen, maar enerzijds omdat een jongens- en meisjesclub een verouderd fenomeen was, anderzijds uit financieel en organisatorisch oogpunt.

 

Onze club is gehuisvest in twee oud-klaslokalen van de plaatselijke basisschool en het clublokaal ligt dus aan de huidige bassisschool vast op Kampstraat 21 in Lomm (zelfde adres als de basisschool). Naast deze twee lokalen bestaat de huisvesting uit een entree / gang, een toiletruimte, een keuken van ± 15m2 en een kampmaterialenopslag van ± 35m2. Deze faciliteiten worden gehuurd van de gemeente Venlo. Daarnaast is er een beperkte buitenspeelplaats, afgezet met een hekwerk.

 

Een redelijk klein dorp als Lomm heeft buiten de voetbal- en de tennisclub niet veel te bieden voor de jeugd aan ontspannende (avond)activiteiten. Onze club neemt dan ook een belangrijke plaats in, in het sociale- en recreatieve leven van veel kinderen.

 

Vanaf groep 3 (van de bassisschool) kunnen kinderen lid worden van onze club, ze zijn dan 6 jaar. Ze kunnen lid blijven t/m de derde klas van de middelbare school, ze zijn dan ongeveer 15 jaar. Ongeveer 95% van alle kinderen in de leeftijdsgroep 6 t/m 15 jaar zijn ook werkelijk lid van onze vereniging. In de praktijk zijn dat er meestal net iets over de 100. We bereiken dus een heel groot gedeelte van de Lommse kinderen met onze activiteiten.

 

Ook hebben we een groot leidingbestand van maar liefst 50 personen. Hiervan vormen rond de 10 mensen het bestuur, dat de grote lijnen en het clubbeleid uitstippelt. Een gedeelte van de leiding bestaat uit jonge leiding (zogenaamde hulpleiding), die meteen na het lid-zijn aan onze leiding worden toegevoegd. De doorstroming van leden naar hulpleiding verloopt dan ook soepel. Samen met de "gewone" leiding allemaal mensen die zich wekelijks inzetten om anderen een leuke (club)avond te bezorgen. Samen met de leden houdt dat in dat 14% van de Lommse inwoners lid is van onze club.

 

De kinderen zijn over 8 clubavonden verdeeld. Iedere clubavond heeft zijn eigen vaste leiding die elke week iets voor de groep organiseert: sport, spellen binnen en buiten, speurtochten, creativiteit, toneel, zwemmen, enz. Traditioneel worden er elk jaar St. Nicolaasavonden georganiseerd. Gezamenlijk houden we ieder jaar een Carnavalsavond. Voor de oudste 2 groepen (tweede en derde klas van de middelbare school) worden 2 wekelijks Soosavonden georganiseerd. Waarbij de helft van de avonden onder genot van frisdrank en muziek wordt gepraat en spellen worden gespeeld. De andere avonden vindt een activiteit plaats, meestal op een andere plaats.

 

Verder organiseert onze club samen met 6 andere clubs een grote spellendag in de lente genaamd Rollebol. Hierbij worden veel zeskampspellen georganiseerd, die je op een normale clubavond niet zo snel gaat doen (i.v.m. de grote voorbereiding).

 

Het grote hoogtepunt ieder jaar is echter het zomerkamp. In een andere plaats in de bossen wordt dan een compleet "dorp" opgebouwd bestaande uit een heleboel tenten. Een week lang wordt op gaskomfoors gekookt en er worden de hele dag activiteiten georganiseerd voor de kinderen. 

 

Contactpersoon:

Jeugdclub Sirene '99

Marion Rondeel, secretaris

Bosbergstraat 35b

5943 AL  Lomm

mob. 06-53171647

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Site: www.sirene99.nl

 


 

Lommse Vrouwen Vereniging

 


 

Jeugdcomité Lomm


 

Het Jeugdcomité Lomm (JCL) is een stichting die zich richt op de organisatie van seizoensgebonden activiteiten, met name voor de kinderen in Lomm tot en met groep 8 van de basisschool. De activiteiten die we organiseren zijn respectievelijk Carnaval, eierverkoop met Pasen, Koninginnedag, evt. een zomeractiviteit,  Halloween, Sint Maarten, Sinterklaas en een kerstactiviteit. De stichting bestaat gemiddeld uit 15 leden, inclusief 4 bestuursleden.

 

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:              Arie Vissers

Secretaris:              Marieke Vissers

Penningmeester:     Geertruida Kamminga

Lid:                        Sandra van Oyen

 

Ereleden: Thea Schuurmans, Lies Kramer, Greta Jepma   

 

Contactgegevens:

Stichting jeugdcomité Lomm
Hanikerweg 6
5943NB Lomm
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  

Stichting ZON

Een groot succes kan de oprichting van stichting ZON (Zorg om Naasten) genoemd worden. De stichting biedt haar gasten iedere dinsdag een dagvoorziening met diverse activiteiten en een warme maaltijd.

 

De dagopvang wordt volledig gerund door vrijwilligers, zonder wie de realisatie van dit project onmogelijk was geweest. Het project is een voorbeeld voor de hele gemeente en zelfs daarbuiten. Het is één van de vijf pilots van het project ‘Huis van de Wijk’ van de gemeente Venlo. Stichting ZON is wederom een voorbeeld van de eigen kracht van ons fraaie dorp.

 

Voor nadere informatie

Stichting Zorg Om Naasten (ZON) Lomm

p/a Kolckwei 32, 5943 BG Lomm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.zonlomm.nl

his 

Contactpersoon

Truus Lensen

Telefoon 077-4732288

 


 

Katholieke Bond van Ouderen Lomm

KBO Limburg is een organisatie van en voor senioren die steunt op vele vrijwilligers. Zij is een van de twaalf provinciale KBO’s in Nederland die samenwerken in de Unie KBO.

 

KBO Lomm is een van de 149 plaatselijke afdelingen in Limburg en telt januari 2012 zo’n 136 leden.

 

We richten ons met name op senioren die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen.

 

Ons vaste activiteitenprogramma bestaat o.a. uit:

Gymnastiek, kaarten, wandelen, biljarten, koersballen, kegelen, fietsen, kienen, jeu-de-boules, kerstviering, excursies en een jaarlijkse busdagtocht.

 

K.B.O.  Lomm :  Oog voor Senioren.

 

Secretariaat:

 

Secretariaat  KBO Afd Lomm

 

l.Peeters 

Hanikerweg 8a 

5943 NB Lomm

Tel: 0774732371

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.